Achter de schermen

Expertmeeting Maaklab

Onlangs werd voor de tweede keer een expertmeeting Maaklab in het Nieuwe SchoenenMuseum gehouden. Uitgenodigde experts zijn docenten schoenontwerpen en/of schoenmaken aan verschillende opleidingen in Nederland en Vlaanderen: Dutch Shoe Academie (Utrecht), SintLucas (Boxtel), SASK (Sint Niklaas, België), KASK (Gent, België), HMC (Amsterdam) en René van den Berg Academie (Hoofddorp).

Het doel van de expertmeetings is om informatie te verzamelen om tot een goede inrichting én exploitatie van het Maaklab in het nieuwe museum te komen. De inbreng van deze experts is daarop een belangrijke aanvulling.

Het Nieuwe SchoenenMuseum heeft een duurzame samenwerking met de verschillende opleidingen die in het toekomstige Maaklab zeker geïntensiveerd zal worden.