Achter de schermen

Future proof communicatiestrategie

Fontys studenten maken future proof communicatiestrategie

EĆ©n van de uitdagingen waar het Nieuwe SchoenenMuseum voor staat, is het trekken van bezoekers in de leeftijdsgroep tussen de 16 en 30 jaar. Het Nieuwe SchoenenMuseum is bedoeld voor mensen van alle leeftijden maar juist de 16-30 jarigen laten zich niet gemakkelijk verleiden tot een bezoek aan een museum. Aan wie kun je beter vragen hoe je jongeren het museum in kunt krijgen dan aan jongeren zelf, die bovendien ook nog eens een studie Communicatie aan Fontys Hogeschool in Eindhoven volgen?

Vierdejaars studenten Evy Wouters, Laura van Esch en Marijn Scheepers hebben op verzoek van het museumbestuur een future proof communicatiestrategie voor de heropening van het Nieuwe SchoenenMuseum gemaakt. Uitgangspunt was onder meer de te verwachten trends in de periode vanaf 2021 (het openingsjaar). Daarnaast moest de strategie uniek zijn ten opzichte van andere museumstrategieƫn. Het project, waarmee Evy, Laura en Marijn hopen af te studeren, is ondertussen afgerond en gepresenteerd en zal gebruikt gaan worden bij het integrale marketing en communicatieplan van het museum.