Achter de schermenNieuws

Vacature directeur

Het museum zoekt een ondernemende directeur voor 36 uur per week

Het Schoenenmuseum wil nieuwe generaties verbinden met erfgoed en verhalen en projecten rond schoenen en leer. Het heeft een rijke collectie met meer dan 15.000 schoenen, leerproducten, machines en gerelateerde objecten. Het museum biedt de bezoeker een museale beleving gebaseerd op ontmoeten, maken en verwonderen. Het toont de collectie op hedendaagse interactieve wijze, waarbij de bezoeker de schoen in zijn context ervaart, kennis maakt met de geschiedenis van het ambacht maar ook zelf kan ontwerpen, maken of onderzoeken. Het museum heeft een uitgebreid educatie-aanbod voor kinderen, jongeren, scholen en groepen.

Het SchoenenMuseum is een museum in bedrijf: het verbindt diverse soorten gebruikers ten behoeve van productie, kennisdeling, educatie, experiment, innovatie en onderzoek. In het maaklab en het kenniscentrum werken hedendaagse ontwerpers, makers, studenten en producenten, waarvoor de collectie inspiratie- en referentiepunt is bij het creëren van nieuwe modellen, werkwijzen en materialen. Het museum positioneert zich als belangrijk kennisinstituut op dit gebied met als focus cross-over tussen verschillende disciplines.

Het museum wil identiteitsdrager zijn voor de branche, de maak- & designopleidingen en de gemeenschap, door ruimte te bieden aan expositie, exposure en events en het organiseren van ontmoeting, verdieping en debat. Naast een café en een winkel biedt het museum diverse onderscheidende ruimten en een breed aanbod van faciliteiten, van een businessclub en auditorium tot het atrium waar grotere evenementen kunnen plaatsvinden. Het museum kent een samenhangend tentoonstellings-, makers- en educatieprogramma, dat alle activiteiten verbindt en waarin verleden, heden en toekomst samenkomen.

Centrum van historisch erfgoed en een levendige schoenen- en leerindustrie

Waalwijk ligt in Midden-Brabant, in het hart van de Langstraat waar de schoen- en leerindustrie ontstond, floreerde en nog steeds vol in bedrijf is. In Waalwijk en de omliggende dorpen Loon op Zand, Kaatsheuvel en Dongen herinnert veel historisch erfgoed -zoals fabrieksgebouwen en fabrikantenwoningen- aan de tijd van weleer. De huidige industrie is nog overal maar heeft aan herkenbaarheid ingeboet. De bedrijvigheid en werkgelegenheid van destijds verdween in de jaren ’60 en ’70 door verplaatsing van de productie naar lagelonenlanden. Desondanks zijn er nog steeds meer dan 300 bedrijven in de schoen- en leerbranche actief. Tot op de dag van vandaag staat Waalwijk bekend om de betere schoenen- en leer gerelateerde designproducten.

Gemeente, ondernemers en het SchoenenMuseum werken aan meer zichtbaarheid van het Nieuwe Maken in de regio. In de nabije toekomst wordt een circulaire werkplaats rondom leer, leerproductie en leerbewerking in of nabij het museum gerealiseerd.

Wat ga je doen?

– Het personele beleid en de dagelijkse aansturing van de museummedewerkers en vrijwilligers. De organisatie kent op dit moment 3 medewerkers, 2 langdurig ingehuurde krachten en een 15-tal vrijwilligers. Tot de opening breid je het personeelsbestand verder uit tot ca 10 vaste medewerkers en ca 50 vrijwilligers bij de opening;

– De verdere organisatieontwikkeling en doorontwikkeling van de programmering, identiteit, positionering en communicatiebeleid;

– De verdere uitwerking van de initiële visie van het museum tot een gedragen beleidsvisie, meerjarenbeleid en concrete werkplannen;

– Externe vertegenwoordiging van het museum en het (langdurig) binden van partijen aan het museum;

– De bedrijfsvoering, waaronder het voeren van een sluitende exploitatie: het structureel werven en verantwoorden van gemeentelijke subsidiegelden, het maken van prestatieafspraken en het voeren van kwartaaloverleg met de gemeentelijke subsidiegever. Tevens verantwoordelijk voor bredere fondsenwerving ten behoeve van de verschillende museumonderdelen en verwerven van inkomsten uit aanvullende activiteiten als branche gerelateerde evenementen en bijeenkomsten;

– Het omvormen -in de periode naar de opening toe- van het bestuursmodel tot een Raad van Toezicht-model met een directeur-bestuurder, waarbij de Governance Code Cultuur wordt gevolgd. In het nieuwe model ziet de Raad van Toezicht toe op het formuleren en vaststellen van de strategische beleidslijnen en de beoordeling van de resultaten en fungeert als adviseur – klankbord;

– De verdere realisatie van de museale inrichting, de openingsexpositie, het maaklab, het kenniscentrum en andere museumonderdelen als café en winkel in de periode naar de opening toe. Je weet de koers te houden en deze aan te scherpen waar nodig.

Wat vragen we?

Omschrijving

We zoeken een stevige persoonlijkheid met bewezen kwaliteiten in het leiden van organisaties met professionals. Je kent de museale en/of de makerswereld en weet in beide je weg te vinden. Vanuit de collectie, de cultuurhistorie, het actuele schoenenambacht en diversiteitsbeleid, weet je een aansprekende, hedendaagse en relevante programmering te ontwikkelen en publieksvriendelijke activiteiten voor jong en oud te realiseren. Je weet het museum te positioneren en zorgt voor een sterke verankering van het museum in stad, regio en de (inter)nationale branche, door samenwerking alle met betrokkenen.

Naar buiten toe ben je het boegbeeld van de organisatie, intern weet je met de medewerkers een stevige, efficiënte en toekomstbestendige organisatie neer te zetten. Je beschikt over bestuurlijke sensitiviteit en weet uiteenlopende partijen aan het museum te binden, van bedrijfsleven, tot onderwijs en culturele partners. Je bent vertrouwd met cultureel ondernemerschap: je weet succesvol samenwerkingen op te zetten. Door je maatschappelijke betrokkenheid zie je kansen innovatie tot stand te brengen en duurzaamheid in de organisatie te borgen. Je bent bekend met de Code Diversiteit en Inclusie en zal deze actief toepassen in de organisatie. Voor het personeel ben je coachend en enthousiasmerend.

Functie eisen

  • HBO of academisch werk- en denkniveau;
  • aantoonbare kennis van/ervaring in het museale veld of op het gebied van expositie, presentatie en publiekszaken;
  • kennis van/affiniteit met schoenenambacht, productontwikkeling, design, kunst, erfgoed
  • een integraal manager (directie-ervaring of leidinggevende ervaring is een pré);
  • ervaring met projectmatig werken
  • ervaring met onderzoeksvraagstukken
  • beschikken over creativiteit, besluitvaardigheid, overtuigingskracht en resultaatgerichtheid, uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden, open, transparant, betrokken, gericht op samenwerking, klant-/publieksgericht
  • uitstekende taalvaardigheid (aantoonbare schrijf- en redactionele ervaring)
  • Beheersing van het Engels
  • beschikken over relevant netwerk

Wat bieden we?

Een uitdagende functie binnen een nieuw en dynamisch museum met betrokken medewerkers en de mogelijkheid het Nieuwe SchoenenMuseum op alle aspecten verder vorm te geven. De aanstelling is voor een periode van vier jaar, waarbinnen de overeengekomen opgave gerealiseerd dient te worden. 0p basis van 36 uur per week, met een proefperiode van één jaar en een marktconform salaris. Je ontvangt 8% vakantiegeld en pensioen. 

Selectieproces

Ben je geïnteresseerd, dan verwachten we een motivatiebrief en CV, voor 7 september, gericht aan het Bestuur van het Schoenenmuseum op bestuur@schoenenmuseum.nl. Voor informatie over de functie en de organisatie kun je contact opnemen met bestuurslid Harrie de Werd, per mail harrie.dewerd1@gmail.com of telefonisch (06 53945618). Er vinden twee gespreksronden plaats, te starten in de derde week van september.